Hot Glue 2 Seal Seaming Kit 110V

5HG2-KIT - Hot Glue 2 Seal Seaming Kit 110V

£380.00 ( EX.VAT )

Hot Glue 2 Seal Seaming Kit 110V

SKU: 5HG2-KIT Category:

5HG2-KIT – Hot Glue 2 Seal Seaming Kit 110V